Azərbaycan və Qolf

QOLF DÜNYASINI AZƏRBAYCANA GƏTİRİRİK

Qolf Azərbaycan üçün yeni bir idman növüdür. Azərbaycanda bu idman növünü inkişaf etdirən əsas aparıcı qüvvə Azərbaycan Qolf Federasiyasıdır (AQF). 2012-ci ildə yaradılmış bu qurumun əsas məqsədi Azərbaycanın bir millət kimi qolfu anlamasını, ona hörmət etməsini və sevməsini təmin etməkdir.

AQF-in 5 faktoru özündə əks etdirən strateji planı var. Bir üzv kimi, Dreamland bunları öz fəaliyyəti zamanı tətbiq edir və qolf oyununu odlar yurduna gətirməklə bağlı birgə məqsəd naminə AQF –nin tədbirlərini, uşaqlar üçün “Flames Golf” proqramı kimi proqramlarını və təşəbbüslərini dəstəkləyir. Beş faktora aşağıdakılar daxildir:

YENİ QOLFÇULAR

Azərbaycan qolfçularının yeni nəslini cəlb etmək və ruhlandırmaq

Sağlam həyat tərzini, dostluq və rəqabət imkanlarını təbliğ etmək

Yaşayış yerindən və ya sosial dərəcəsindən asılı olmayaraq hər kəs üçün qolfla məşğul olmaq imkanı yaratmaq

Qolf oynamaq üçün münasib şəraiti təmin etmək

ÇEMPİONLAR NƏSLİNİN YETİŞDİRİLMƏSİ

Böyük məharətə, yaxşı fiziki quruluşa malik olan və öhdəlik daşımağı bacaran qolfçuları müəyyənləşdirmək

Həvəskarların mövcud potensialını reallaşdırmaq və istedadlı həvəskarları peşəkar səviyyəyə çatdırmaq üçün onları dəstəkləmək

Oyunçuları fiziki, texniki, zehni və taktiki aspektlərdən dəstəkləmək

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi ilə tərəfdaşlıq etmək

QOLFLA BAĞLI PROSESLƏRİN İDARƏEDİLMƏSİ

Bütün qolfçular və klubları əvəzsiz xidmətlə təmin etmək

Bizə üzv olan klubların illik turlar və tədbirlər təşkil etməsini dəstəkləmək

Qolf idarəedici qurumları ilə tərəfdaşlıq etmək: R&A, EGA (Avropa Qolf  Assosiasiyası), İGF (Beynəlxalq Qolf Federasiyası) və bənzər fəaliyyət göstərən Milli Birliklər və Federasiyalar

QOLF YARIŞLARI

Müxtəlif yaş həddində olan və fərqli imkanlara malik qolfçular üçün milli və klub səviyyəsində çempionatlar keçirtmək

Azərbaycanlı qolfçuların yeni nəslini ruhlandırmaq üçün peşəkar səviyyəli çempionatlara ev sahibliyi etmək

Hər kəsin yarışda rəqabət aparması məqsədilə kişilər, qadınlar, oğlanlar və qızlar üçün yarışlarınşkili

TƏRƏFDAŞLIQ

AQF-in fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və mükəmməl səviyyəli xidməti həyata keçirtmək  məqsədilə tərəfdaşlıq münasibətinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi

Peşəkar səviyyəli qolf yarışlarında və Azərbaycanda keçirilən digər idman tədbirlərində AQF-nin vizyonunun təbliğinin həyata keçirilməsi

Bütün media vasitələri, xüsusilə də, TV kanallar vasitəsilə qolfun nüfuzunun artırılması, dünyadakı əsas qolf yarışları barədə məlumatların Azərbaycan xalqına çatdırılması

  • Dreamland Golf Villas & Residences
  • Sabis SUN Internaional School Dreamland - Baku, Azerbaijan
  • Dreamland Golf Club Baku
  • DREAMLAND GOLF HOTEL